Избери стилЗатвори
Общините в област Пловдив

Област "Пловдив"

Лист на общините в област Пловдив

Община Асеновград

Община Асеновград

Структура на общината и на общинския съвет към община
Асеновград

Разгледай
Община Брезово

Община Брезово

Структура на общината и на общинския съвет към община
Брезово

Разгледай
Община Калояново

Община Калояново

Структура на общината и на общинския съвет към община
Калояново

Разгледай
Община Карлово

Община Карлово

Структура на общината и на общинския съвет към община
Карлово

Разгледай

 

Община Кричим

Община Кричим

Структура на общината и на общинския съвет към община
Кричим

Разгледай
Община Куклен

Община Куклен

Структура на общината и на общинския съвет към община
Куклен

Разгледай
Община Лъки

Община Лъки

Структура на общината и на общинския съвет към община
Лъки

Разгледай
Община Марица

Община Марица

Структура на общината и на общинския съвет към община
Марица

Разгледай

 

Община Перущица

Община Перущица

Структура на общината и на общинския съвет към община
Перущица

Разгледай
Община Пловдив

Община Пловдив

Структура на общината и на общинския съвет към община
Пловдив

Разгледай
Община Първомай

Община Първомай

Структура на общината и на общинския съвет към община
Първомай

Разгледай
Община Раковски

Община Раковски

Структура на общината и на общинския съвет към община
Раковски

Разгледай

 

Община Родопи

Община Родопи

Структура на общината и на общинския съвет към община
Родопи

Разгледай
Община Садово

Община Садово

Структура на общината и на общинския съвет към община
Садово

Разгледай
Община Сопот

Община Сопот

Структура на общината и на общинския съвет към община
Сопот

Разгледай
Община Стамболийски

Община Стамболийски

Структура на общината и на общинския съвет към община
Стамболийски

Разгледай

 

Община Съединение

Община Съединение

Структура на общината и на общинския съвет към община
Съединение

Разгледай
Община Хисаря

Община Хисаря

Структура на общината и на общинския съвет към община
Хисаря

Разгледай